วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม​
Menu

ISSN : 2539-5866

อัตราค่าตีพิมพ์

#
รายการ
หน่วยราคา
1.

ค่าสมาชิก

ค่าต่ออายุสมาชิก

ปีละ 

ปีละ 

1,200 - บาท

600 -บาท

2.ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความลงในวารสารบทความละ 3,500 -บาท
3.

ชำระค่าลงทะเบียนบทความ บัญชีธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 774-0-29130-7

ชื่อบัญชี : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี


แจ้งการโอนเงิน ที่ คุณกาญจนา ดงสงคราม / มือถือ: 082-8522565